Världscancerdagen 4 februari

Syftet med Världscancerdagen är att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Det handlar om att skapa intresse och driva diskussion kring prioriterade frågor som minskade orättvisor i cancervården och stärkta patienträttigheter.

Är du intresserad av att lyssna till en föreläsning? Du kan då digitalt lyssna och se Lifs Dag Larsson som talar om “Regulatoriska hinder ex ersättningssystem, lagstiftning, regler. Vad behövs nationellt?”.

4 februari 2021 kl. 09:30-12:30 Digitalt
Anordnas av: Nätverket mot cancer

Kalender

juni, 2022

X
X