Välbesökt regiondag i palliativ vård

Regionalt Cancercentrum Uppsala Örebro med vårdprocessgrupp för palliativ vård anordnade en regiondag i palliativ vård den 9 oktober 2019 på Culturen i Västerås. Det var en mycket välbesökt regiondag. Lokalen tar cirka 200 personer och den var fullbokad. Det fanns även en lång väntelista på personer som ville komma, men som inte kunde beredas plats om inga avbokningar gjordes.

Vi hälsades välkomna av överläkaren Christiane Ricken, Centralsjukhuset i Karlstad och Malin Hedlundh, RCC som uttryckte sin glädje att så många kommit till denna regiondag om palliativ vård. Första föreläsaren var överläkaren Jonas Bergström från Palliativ Centrum Stockholms Sjukhem som talade om ”Palliativ vård i livets slutskede”. Att tala om palliativ vård kan vara jobbigt för många, men Jonas Bergströms föreläsning blev en spännande resa inom detta område.

Vad är då palliativ vård? Enligt Socialstyrelsen så är det ”Hälso- och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående”. De flesta av oss tänker på döden när vi hör palliativ vård. Men palliativ vård syftar inte att påskynda eller fördröja döden, utan för att lindra smärtan och andra plågsamma symtom.

Jonas Bergström talade om de olika faserna och hur det ser ut med arbetet på de olika sjukhusen i Sverige med hjälp av s.k. spindeldiagram över kvalitetsindikatorer. Han talade också om mediciner och brytsamtal. Han talade om Dame Cecily Saunders, grundare av hospicerörelsen som myntade begreppet ”Total pain”, dvs ”allt gör ont”. Om de fyra områdena; Fysisk, psykisk, social och andlig/existentiell smärta. Saunders betonade sambandet mellan fysisk och psykisk smärta. – Om de fysiska symtomen lindras kommer också den psykiska smärtan att minska.

Överläkaren Mattias Elmlund specialist i onkologi och palliativ medicin på Centralsjukhuset i Karlstad föreläste om ”Avslutande av livsuppehållande åtgärder, palliativ sedering (är en allmän term för lugnande och ångestdämpande läkemedelsbehandling) och eutanasi (eutanasi kommer från grekiskan och betyder god död). Han tog upp assisterat döende, något som är förbjudet i Sverige. Vad är då assisterat döende? Det kan vara att läkaren avsiktligt hjälper beslutskompetent person att på dennes uttryckliga önskemål förkorta livet genom att för-skriva läkemedel för självadministrering eller att läkaren förskriver en överdos barbiturater som inducerar andningsdepression ledande till döden. Detta är tillåtet i Schweiz, Australien, vissa stater i USA, Canada samt i Beneluxländerna. I Sverige är eutanasi förbjudet och straffbelagt och det har ingen betydelse att patienten samtycker. Hjälp till självmord är ej straffbart men man riskerar indragen legitimation. Avslutande av livsuppehållande behandling och palliativ sedering är tillåtet. Även detta var en mycket spännande och intressant resa, även för oss som inte arbetar inom sjukvården.

Sist ut var Lars Björklund, f.d. präst och numera kaplan på Sigtunastyrelsen som föreläste under titeln ”Hur ska vi orka?” Lars Björklund såg tre problemområden: Problem som har en lösning; att ge genom aktiv närvaro. Problem där vi kan hoppas på en lösning; att ge – genom vilande närvaro och Problem som saknar lösning; ta emot – frånvarande närvaro. Han talade också om riskerna att inte räcka till: Att ge för mycket: Man bli tom och sliten, Att dela för mycket: Otydlig gräns mellan arbete och fritid/ gränslös. Att ta emot för mycket: Man blir trött/fylld.

”Omsorg är att ge rum för det som inte går att mäta
Att stanna kvar när ingenting går att ändra
Omsorg är att ge plats för det ovän-tade och särskilda
Att ta vid utan att ta över
Omsorg är att ge rum för den sårbar-het och styrka som finns hos alla”

En mycket bra dag med bra föreläsare! TACK!

TEXT OCH FOTO: MAUDE ANDERSSON
FOTO: JERSPER TORNLUND RCC UPPSALA ÖREBRO

Kalender

maj, 2022

X
X