Vad händer hos Bäckencancer Rehabiliteringen?

Hej!

Jag är glad att jag får möjligheten att få skriva några rader om vad som händer hos oss på BäckencancerRehabiltieringen i Göteborg.

Jag gissar att du som är med i en patientförening har gått med för att få kontakt med människor med liknande erfarenheter som du själv, erfarenheter du helst hade velat vara utan. Vi som jobbar i vården har som vårt främsta ansvar att ha patientens bästa för ögonen och vi får ta del av många tankar och känslor som följer med svår sjukdom och behandling. Men det är bara du som själv går igenom det som på djupet kan förstå vad det innebär och då är en patientförening ovärderlig tror jag.

På BäckencancerRehabiliteringen i Göteborg har vi i tio års tid jobbat med kvinnor som har olika fysiska besvär efter cancer i bäckenområdet. Främst är det symtom från tarm, urinvägar, genitalier,  lymfsystem och smärta som våra kvinnor har besvär med. Inte sällan är tarmproblem med exempelvis avföringsläckage eller täta trängningar och behov av att ha nära en toalett det problem som överskuggar alla andra problem. Men även urinvägsproblem och lymfödem kan vara svårt handikappande och socialt problematiskt. Läs gärna mer på www.eftercancern.se om symtom och lösningar. Nedsatt tarmfunktion och urinvägsfunktion påverkar också sexualitet och självbild med allt vad det innebär. Vårt mål är att vara lyhörda för varje persons behov. Att låta sorgen av förlorade funktioner få ta tid, försöka hitta vägar till förbättrad hälsa och ibland acceptans över sakernas tillstånd, att lära sig leva med sin förändrade kropp och att se möjligheterna. Vi vill finnas som stöd och bollplank i rehabiliteringen och ger råd om egenvård.

Vi har märkt att det finns ett stort behov av kunskap om hur kvinnokroppen och kvinnans sexualitet fungerar. Trots att det talas mycket om sex i dagens samhälle är det inte alla som känner till hur det ser ut i sitt eget underliv. Att en man får erektion när han blir upphetsad är något som alla vet, men hur kvinnans kropp  reagerar vid sexuell tändning är det inte alla som känner till. Det är viktigt att förstå vad som händer och att vänta in den egna lusten och det sexuella gensvaret för att inte sex med penetrerande vaginala samlag ska göra ont. Genital smärta och vulvasmärta vid sex är relativt vanligt och utbrett i samhället därför att denna kunskap inte är känd hos alla och kvinnor. En del har sex trots att det gör ont och det kan skapa problem i sexuallivet. Så en viktig del i våra samtal är undervisning om anatomi, fysiologi och sexuell funktion och att förstå hur den egna kroppen fungerar men också hur den har förändrats i samband med cancerbehandlingen. Kanske har det inte varit aktuellt att fundera så mycket över sexlivet om det tidigare fungerat bra och då kanske det kan kännas ovant att prata om det med sin eventuella partner. Det kan för många vara viktigt att våga tänka nytt och att bredda sin syn på vad sex är och att prova sig fram, att botanisera i andra sexuella praktiker än det som tidigare fungerade men inte längre fungerar. Gå gärna in på www.eftercancern.se  och Sexuell hälsa och rehabilitering vid cancersjukdom för att läsa mer.

Just nu är det mycket som händer hos oss på enheten för BäckencancerRehabilitering. Förutom vårt givande patientarbete med rådgivning och behandling pågår även forskning. I en av våra studier (BIOSURV) undersöker vi hur tarmslemhinnan har påverkats av strålbehandlingen genom att ta biopsi-vävnad från strålat område. Syftet är att förstå sjukdomsbilden för att hitta metoder för att behandla tarmsymtom. Under pågående pandemi är dock denna studie pausad. En dietist i projektet undersöker om en ökat mängd fiberintag under strålbehandling (FIDURA) kan minska risk för tarmbiverkningar på kort och lång sikt. Det finns ännu inga resultat, men vi ser fram emot dem med spänning och hoppas på att kunna underlätta för patienter som lever med konsekvenserna av strålbehandling. Jag håller själv på med en kartläggning av sexuell hälsa före och efter rådgivning på BäckencancerRehabilitering inom ramen för mitt doktorandprojekt. Det våra analyser hittills har visat är att nedsatt sexuell funktion påverkar välbefinnandet i hög grad och att majoriteten skulle beröras mycket om besvären med sexlivet skulle bli bestående. En del av kvinnorna i studien har tidigare erfarenheter av sexuell kränkning eller övergrepp och är en särskilt sårbar grupp som jag vill belysa då det verkar som att cancerbehandlingen påverkar dem i större utsträckning än de som inte har den erfarenheten. Vaginalstavsanvändning är en del av rehabiliteringen efter strålbehandling som många kvinnor tycker är problematisk på olika sätt och genom en intervjustudie vill vi få ökad kunskap och förståelse för problematiken och hur vi kan förbättra rådgivningen.

För att nå ut med kunskap om cancerrehabilitering har vi på BäckencancerRehabiliteringen tillsammans med hela teamet på Enheten för Cancerrehabiltiering på Sahlgrenska haft en föreläsningsserie under de senaste terminerna. Detta har vi inte kunnat göra under våren på grund av Covid 19-restriktionerna men kommer de att spelas in och läggas ut på webben för att nå så många som möjligt. Föreläsningarna handlar om hantering av tarmproblem efter strålbehandling i bäckenområdet, påverkad sexualitet, fysisk aktivitet, krishantering, återgång till arbete, kost, komplementär och alternativ medicin, smärthantering och vardagsbalans. Dessa föreläsningar vänder sig till alla, oavsett diagnos. Håll utkik på vår Facebooksida Efter Cancern för info om var de kommer att läggas ut, vilket troligen blir direkt efter sommaren.

Tack för att ni på Gyncancerförbundet finns och stöttar varandra, att vi i vården får ta del av era erfarenheter och ha ett så fint och gott samarbete med er. Jag önskar er alla en skön sommar!

Linda Åkeflo, specialistsjuksköterska onkologi, doktorand
BäckencancerRehabiliteringen
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
031-342 79 36

Kalender

november, 2022

X
X