Utökad indikation för Gardasil-9

Nyligen godkände FDA en utökad indikation för det 9-valenta rekombinantvaccinet (Gardasil 9) för att förebygga orofarynxcancer och andra former av huvud-halscancer orsakade av humant papillomvirus (HPV) typ 16,18,31,33,45,52 och 58.

Orofarynx-liksom analcancer ökar. Vaccinet är sedan tidigare godkänt för kvinnor 9–45 år för att förebygga livmoderhals-, vulva-, vaginal- och analcancer samt för män i åldrarna 9–45 år för att förhindra analcancer samt analepitelial neoplasi.

Den utökade indikationen fick ett snabbgodkännande eftersom det visat sig vara effektivt för att förebygga anogenital cancer orsakad av HPV-virus.

”Till skillnad från livmoderhalscancer som minskat på grund av effektiv screening, så finns det för dessa former inte någon screeningstrategi. Därför är den utökade indikationen mycket välkommen,” säger Maurie Markman, amerikansk onkolog och ordförande för Medicine & Science at Cancer Treatment Centers of America® (CTCA) när Onkologisk Tidskrift intervjuar honom på Zoom.

2016 rapporterade The Centers for Disease Control and Prevention att närmare 39 000 cancerfall årligen i USA under åren 2008–2012 var relaterade till en HPV-infektion. I hela världen har ungefär 600 000 personer HPV-relaterad cancer.

­”I USA beror 60 procent av orofarynxcancerfallen på en HPV-infektion, 90 procent av dessa är orsakade av HPV 16. De här siffrorna kan minskas avsevärt genom vaccination. Det gäller inte bara i USA. Med en internationell vaccinationsstrategi kan cancerfallen kopplade till HPV minska i hela världen.”

För mer info: https://onkologisktidskrift.se/sjukdomar/14-huvud-hals-cancer/77-utokad-indikation-for-gardasil-9

Skriven av Madeleine Salomon den 5 augusti 2020, publicerad i Huvud-hals-cancer

Kalender

november, 2022

X
X