Tidig upptäckt av förändringar viktigt för behandling

Tidig upptäckt är viktigt för att kunna behandla livmoderhalscancer, säger Belinda Haraldsson, ordförande i Gyncancerförbundet. Ändå har flera regioner dröjt med att införa den mest effektiva metoden.
– Det är djupt beklagligt, säger hon.

Varje år får omkring 500 kvinnor i Sverige beskedet att de har livmoderhalscancer. Tidig upptäckt är viktigt för att skapa ett så bra utgångsläge för behandlingen som möjligt. Därför är det allvarligt att kvinnor fått besked om att allt är normalt, när det senare har visat sig att det inte stämde, menar Belinda Haraldsson.
– All tid som går spelar roll. Ju längre tiden går, ju mer vårdinsatser krävs och då är det en större risk för kraftiga senkomplikationer. Det är ju det som blir ett handikapp sedan, en livslång funktionsnedsättning. Så det spelar stor roll att förändringar upptäcks i tid, säger Belinda Haraldsson.

Hon är också kritisk till hur Socialstyrelsen formulerar sig när det gäller HPV-screeningen. Enligt rekommendationen från myndigheten till regionerna står det att det ”bör erbjudas”, Belinda Haraldsson skulle gärna se en skarpare skrivning.
– Det skulle vara obligatoriskt. Då hade det tagits på större allvar. HPV-infektioner går oftast tillbaka, många har den ju och har haft den utan att man vet om det. Men upptäcks det kan man ju göra något åt det och sätta in tätare kontroller. Det är en otrolig hälsovinst, säger hon.

Misstänkt få förändringar

De två regioner som ännu inte infört HPV-screening säger att förseningen beror på att it-system måste förnyas. Belinda Haraldsson känner igen den förklaringen och beklagar att regionerna inte kommit längre, eftersom de flesta felen som upptäcks handlar om att cellprovet blivit felaktigt bedömt av en cytolog.

För drygt två år sedan drabbade det omkring 100 kvinnor i Stockholm och på Gotland. Kvinnorna fick först beskedet att deras prover var normala, men när statistiken över upptäckta fall av cellförändringar sjönk misstänkte regionen att något var fel och proverna analyserades på nytt. Det visade det sig att 100 av kvinnorna hade cellförändringar.
– Det är djupt beklagligt på alla sätt. Kvinnan har trott att allt har varit okej. Sedan finns de också dem som har fått besked om att det varit fel. De har fått ett väldigt tragiskt besked, och sedan har det vänts igen. Det blir ett otroligt stresspåslag att få ett felbesked, oavsett om det är positivt eller negativt, säger hon.

Antalet nyinsjuknade i livmoderhalscancer/år, hela landet:

1970 773
1975 619
1980 524
1985 527
1990 489
1995 472
2000 448
2005 427
2006 440
2007 470
2008 469
2009 445
2010 448
2011 431
2012 492
2013 475
2014 562
2015 573
2016 562
2017 576
2018 567
2019 533

 

Provtagning och vaccin skyddar

  • Kvinnor mellan 23 och 49 år ska kallas till cellprovtagning vart tredje år, och vart sjunde år för kvinnor 50–64 år. Tidigare var gränsen 60 år. De som inte testats efter 63 ska få ett nytt test före 70 års ålder. Ett korrekt analyserat prov anses ge ett 90-procentigt skydd mot livmoderhalscancer.
  • Sedan 2012 erbjuds alla flickor vaccination mot HPV vid tolv års ålder. Alla pojkar erbjuds vaccin från hösten 2020. Vaccinet ger 90 procents skydd mot HPV-infektioner, vilket är den främsta källan till livmoderhalscancer.

STINA BERGLUND

 

Läs: Livmoderhalscancer drabbar fler >>

Kalender

november, 2022

X
X