Styrelsen informerar

 

Information från styrelsen kommer löpande

Vi har genomfört Må-bra-Helg i Göteborg, Sunne och Nacka. Turnén fortsätter till Rättvik 1-2 oktober, Umeå 19-20 november och Skåne 28-29 januari 2023.

 

Vi har också genomfört vår Kunskapsdag och Riksstämma 2022.

Protokoll, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan från Riksstämman finner du under fliken Gyncancerförbundet – Verksamheten

Camilla Malmborg valdes in som suppleant efter Mona Andersson. Presentation i nyhetsbrev och på hemsidan.

 

Vi har arbetat med att få representanter till RCC/PNR/Vårdprocessgrupper. Vilka som är förbundets representant finns under fliken som handlar om RCC.

Regelbundna träffar med samtliga representanter är inplanerade. Första mötet sker 13 juni.

Viktigt är att förbundets representanter är samspelta om frågor/visioner. Här sker samarbete med Nätverket mot gynekologisk cancer.

 

Utbildningsgruppen planerar en styrelseutbildning och eventuellt en ”sömnskola”.

En stödpersonsutbildning kommer att ske i Cancerfondens regi under hösten. Ytterligare information kommer att finnas på vår hemsida.

Remisser som finns ute nu ”Min vårdplan” och ”Livmoderhalscancer” som Socialstyrelsen vill få från oss, även här samarbetar vi med Nätverket mot gynekologisk cancer. En fördel att vi samarbetar, de är mycket kunniga. Det gynnar våra medlemmar.

 

Vår hemsida uppdateras regelbundet.

Kontakta Cristina eller Petra om du har synpunkter samt om du vill lägga ut något under Kalendern eller under Lokalföreningar/Kontaktpersoner.

För att hålla nere kostnaderna kommer vi att samordna material som ska läggas ut på hemsidan.

Det som läggs ut på Kalendern behöver inte samordnas. Är du van att lägga ut information under Kalendern ska du självklart fortsätta men vill du ha hjälp skicka ditt material till Petra.

 

Vi planerar preliminärt en förenings/kontaktpersonskryssning i höst. Information kommer att finnas  på vår hemsida.

 

Vår informationsfolder har tagit slut. Nya och uppdaterade ska beställas. Har du synpunkter på innehållet kontakta Belinda.

 

X
X