Stödperson

 

Information

Styrelsen

Stödperson

Verksamheten

Stödperson

Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

En stödperson…

  • vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation
  • har tid att lyssna
  • har moralisk tystnadsplikt
  • är utbildad för sin uppgift

Stödperson hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor.

 

Våra stödpersoner har en stödpersonsutbildning hos Cancerfonden.

En stödperson fungerar som ett medmänskligt stöd. En stödperson får inte ersätta vårdpersonal, ta ansvar för medlems ekonomi eller vara juridiskt ombud.

Ha förståelse för att den stödperson du önskar kontakt med kan var på arbetet och inte kan tala ostört med dig. Lämna då ett meddelande så blir du kontaktat eller sök gärna annan stödperson.

 

 

Våra stödpersoner:

Elenor Ekstrand

elenorlantz@hotmail.com

070-692 12 28 

Carina Olsson

carina.o@telia.com

070-554 24 50

Cristina Gunnarsson

cristina.gunnarsson@gmail.com

070-656 32 00 

Belinda Haraldsson

belindaharaldsson@hotmail.com

072-208 56 30

Maja Hemström

maja.hemstrom@gmail.com 

070-325 50 06 

Malin Isudde

isudde@gmail.com 

073-143 30 71 

Melinda Rönnberg

melindaronnberg@hotmail.com

070-770 08 61

Petra Dahlberg

orjanpetra@hotmail.com

073-156 59 79 

X
X