Stödpersons-verksamhet…

 

Information

Styrelsen

Stödpersons-
verksamhet

Verksamheten

Stödpersonsverksamhet

Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

En stödperson…

  • har själv haft gynekologisk cancer
  • vet genom egen erfarenhet hur viktigt det är att ha någon att tala med om sin situation
  • har tid att lyssna
  • har moralisk tystnadsplikt
  • är utbildad för sin uppgift

Stödperson hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor

Gyncancerförbundet har i dagsläget ett fåtal stödpersoner. Det finns ett stort behov av stödpersoner och under 2022 planerar vi att utbilda fler.

 

X
X