Stödpersons-verksamhet…

 

Information

Styrelsen

Stödpersons-
verksamhet

Verksamheten

Stödpersonsverksamhet

Det är känslomässigt svårt att drabbas av cancer. Som medlem har du möjlighet att prata med en stödperson.

En stödperson…
• har själv haft gynekologisk cancer
• har tid att lyssna
• har tystnadsplikt
• har utbildning
Stödperson hänvisar till sjukvårdspersonal i medicinska frågor

Gyncancerförbundet jobbar i dagsläget med att uppdatera sin stödpersonslista.
Hösten 2020 kommer vi att utbilda fler stödpersoner.

 

X
X