Resultat av enkäten TIDIG UPPTÄCKT

Tack till alla er som svarade på enkäten som Nätverket mot Cancer sände ut. Resultatet är att det tar för lång tid för patienternas första besök i primärvården med symtom som kan vara cancer till diagnos. För 37 procent initieras behandling 5 månader eller senare från första symtom. För 3 av 10 cancerdrabbade så krävdes 3 besök eller fler innan remiss skrevs. Det positiva är att när patienter väl fått sin diagnos går det relativt fort att komma igång med behandling – 68 procent startar behandling inom en månad efter diagnos.
De cancerformer med välfungerande screenings hittas snabbare än diffusa system. Många patienter Vi önskar alla en skön jul och ett gott 2022! Hälsningar från alla vi i styrelsen söker själva vård tidigt då de upplever att något är fel, 34 procent söker själv vård inom 1 månad. Det är oroväckande att det tas så få blodprover vid första kontakt med vården. I 36 procent av fallen togs inga blodprover alls och 27 procent
gjorde minst 2 besök innan blodprov togs före större utredning.

Läs hela rapporten under natverketmotcancer.se

Nätverket mot cancer konstaterar att det behövs ökad kompetens inom hela primärvården. För att nå dit krävs nationell styrning med tydligt uppsatta krav på miniminivån för vilken vård patienten ska få. Det behövs även behandlingsplaner och digital infrastruktur som hjälper läkare i primärvården.

Kalender

juni, 2022

X
X