Rapport från Cancerworkshop

Cancerworkshop 25/11

Jonas Berg professor Onkologi
Informerade om att det idag finns en starkare och bättre forskningsmiljö. 40% av forskningen handlar om cancer. Forskningsgrupperna har en bra relation till forskningsindustrin. Det finns idag 300 forskningsgrupper.

Lena Shart tf avdelningschef Regionalt cancercentrum, RCC
Presenterade att RCC samverkar i olika regioner. 17 prioriterade områden, varav ett är cancer.

Per Hall professor vid institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik
Berättade att målet för mammografiscreening är att minska dödligheten i bröstcancer. Kvinnor mellan 40-74 år blir kallade på mammografi. Sverige är bäst på detta.

Kate Bolam forskare vid Karolinska institutet
Talade om träning och cancer. Det var mycket intressant. Hon förmedlade, när man ska träna och hur man ska träna. Hon talade även om fyra steg, prehab, före och efter behandling och vid avancerad cancer.
Skall man träna kondition eller styrketräning. En kombination var oftast bäst.
Träning kan hjälpa vid cancer.
Träning hjälper vid trötthet, ger bättre livskvalitet, hjälper vid ångest, vid depression och även vid ödem.
Måttlig träning är bäst.

2019 samlades en grupp läkare, sjuksköterskor och fysioterapeuter för att sätta nationella riktlinjer för träning och cancer.

Vilken träning är bäst för dig, rådgör med din kontaktsjuksköterska.
På Karolinska sjukhuset finns ett gym – rörelseglädje.

Bra träningsprogram
Bröstpress 3×10-12 (gummiband)
Benpress 3×10-12 (sitt på en stol)
Rodd 3×12 (gummiband)
Får med hela kroppen snabbt!!!

Du kan styrketräna 150 min/vecka och ha som mål måttlig intensitet.
2-3 pass/v. När du styrketränar ska du helst vara slut i musklerna och köra 10-12 rep.
Konditionsträning 30 min/dag tex rask promenad
Flexibilitet och balans är viktigt. Hitta en aktivitet som passar just dig.

Att tänka på
Anpassa träningen med vad du orkar
Det är aldrig för sent att komma igång
Alla kan göra något!!!

Man skall inte träna om man har en infektion och vid vissa hjärtproblem.
Under behandling bör man vara försiktig och samråda med sin läkare.
På 1177 finns instruktioner för fysisk aktivitet vid cancer. Idag kan man få fysisk  aktivitet på recept.
Kate beskriver att det finns mycket kvar att göra. Borde vara standardiserat vid cancervård. Alla som vill skall få en chans att träna.

Träning ger positiva effekter vid cancer.

Eva Hellström / Linde professor
Berättade om MDS, som är en malign blodsjukdom med olika förlopp och allvarlighetsgrad. Viktigt med forskning och viktigt med biobank, då återfall är vanligt.

Charlotta Lönnqvist RCC sjuksköterska
Talade om min vårdplan. Mycket intressant och en jättemöjlighet för patientföreningar, att få med sina kontaktuppgifter.
Alla patienter med cancer skall erbjudas min vårdplan.
Det är ett verktyg att skapa förutsättningar och utgår från patientens behov.
I vårdplaner ska det finnas kontaktuppgifter, tider för undersökningar, rehab, info om sjukdomen, tydligt framgå vad patienten kan göra själv, patientens rättigheter, fortsatta uppföljningar, vad som är viktigt att tänka på.

Det är viktigt med delaktighet.
Det finns arbetsgrupp per sjukvårdsområde med 1-2 patientrepresentanter och handläggare.
Äggstockscancer kommer igång 2021.
Min vårdplan finns på 1177. Där finns också några filmer om min vårdplan.
Både patient och kontaktsjuksköterska är nöjda med att ha en vårdplan.
Det är kontaktsjuksköterskan som initierar min vårdplan.
Patientorganisationer ska finns inlagda i systemet.

Glöm inte Cancerforskningsdagen den 29 april 2021.

Mycket givande dag
Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet

Kalender

december, 2022

X
X