Nyhetsbrev Mars 2022

Ordförande har ordet

NU ÄR LJUSET PÅ VÄG in i vår vardag igen och dagarna känns inte längre så långa. Att vi också äntligen har bokat in våra första fysiska möten ger några extra watt i ljusskenet. När jag fick den ärofyllda frågan om jag kunde tänka mig att ställa upp som kandidat till ordförandeposten 2019, såg jag framför mig att få göra det som jag själv anser mig ”tämligen” bra på; att prata, coacha och ha givande dialoger. Jag såg mig själv i samtal tillsammans med styrelsen, andra organisationer och med alla ni starka medlemmar för att sätta gemensamma riktlinjer för framtiden. Det blev lite annorlunda.

Läs mer >>

Se underhållning av Operadonnorna

Riksstämman 2022

Datum: Söndag 24 april 2022
Tid: 10.00 – ca 12.30
Plats:
Elite Hotel Marina Tower, Nacka

Motioner och förslag till valberedningen ska vara styrelsen tillhanda senast 28 mars.

Stämmohandlingar skickas via epost till anmälda. Om du inte har mail, vänligen kontakta oss så skickar vi dem per post. Handlingarna kommer också att finnas på vår hemsida.

Föreslagen och vidtalad ordförande för riksstämman är Ingrid Kössler. Vi behöver din anmälan till Riksstämman senast 28 mars. OBS! Ni som anmäler er till både Kunskapsdag och Riksstämma och behöver
övernattning behöver anmäla er senast 22 mars.

Anmälan och inskick av motioner samt namnförslag till valberedning skickar ni till:

Belinda Haraldsson belindaharaldsson@hotmail.com eller Cristina Gunnarsson cristina.gunnarsson@gmail.com

Skiktröntgen där varje röntgenstråle räknas

Forskning på KTH har resulterat i en ny typ
av sensortekning för medicinska bilder
genom skiktröntgen.
En högre bildkvalitet kan förbättra diagnosen
för folksjukdomar som cancer med flera.
Ju tidigare man kan se tecken på onormal
förändring desto mer ökar sannolikheten för
en lyckad behandling.

Stor nedgång i
antal upptäckta
cancerfall
3 401

färre personer diagnosticerades med cancer 2020 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Cancerregistret. Det är första gången antalet cancerfall minskar sedan 2016, då en knapp nedgång noterades. Men minskningen oroar och beror sannolikt på underdiagnostisering till följd av coronapandemin och inte att färre drabbats av cancer, varnar Cancerfonden.

Detta beror främst på att personer undvikit att söka vård för att inte belasta sjukvården i onödan eller inte velat söka i rädsla för covidsmitta, men också på att olika screeningprogram har pausats eller förändrats.

Har man symtom som inte går över är det viktigt att söka vård. Parallellt är det av största vikt för landets vårdgivare att intensifiera arbetet med att komma ikapp i de screeningprogram som varit pausade.

850 miljoner

– rekordutdelning till svensk cancerforskning

Det är det största beloppet någonsin från Cancerfonden. Tack vare alla givare kan vi stolt dela ut vårt största belopp någonsin till cancerforskning. Vi ser framsteg hela tiden och vi vet att det är avgörande att satsa på forskningen för att hitta sätt att förebygga, upptäcka, behandla och slutligen besegra cancer, säger ordförande i Cancerfondens forskningsnämnd. Ett av de forskningsprojekten som fick del av Cancerfondens medel är Annika Strandell, universitetsrektor vid Göteborgs universitet. Hennes projekt tilldelades 2,4 miljoner för att undersöka om man kan förebygga cancer i äggstockarna genom att operera bort äggledarna,
vid en livmoderoperation eller sterilisering. I år satsar Cancerfonden särskilt på forskning inom strålterapi och prevention. 66 miljoner kronor delas ut till sex forskningsprojekt inom strålterapi och 28 miljoner delas ut till
åtta forskartjänster som fokuserar på preventionsforskning.

Läs mer under onkologiisvergie.se

Måste man vara frisk för att vara sjuk:
Vi är nyfikna på dina erfarenheter!

“Läkaren som levererade mitt cancerbesked 2010 träffar jag fortfarande två gånger per år. Oftast tar besöket fem minuter. “Hur mår du?” “Gott att se dig!” “Bara att du ringer om det är något.” De orden är så värdefulla. Jag är lyckligt lottad, alla har tyvärr inte sådan tur med sjukvården. Har nog varit en hemsk patient stundtals då frustrationen gått ut över min stackars läkare, men ibland säger jag att hon är den bästa och att jag gillar henne. Vi känner varandra och det ger mig som patient ett lugn.”

Orden ovan är mina, Belinda Haraldssons, och jag är såklart tacksam över min relation till vården. Men det ser inte alltid ut så och emellanåt frågar sig många om man, som patient, måste vara pigg, frågvis, ha engagerade närstående eller rent av ha tur för att få bra vård, information och en god kontakt med sjukvården även efter den akuta behandlingstiden. Dessa frågor kommer Gyncancerförbundet att lyfta med anledning av att många som kontaktar oss uttrycker sig i stil med ”Jag orkar inte tjata om rehabilitering”, ”Det är ingen ide jag får ingen hjälp” och ”Det var länge sedan jag var sjuk så nu är jag ute ur systemet”.

När eller om vi patienter får fysiska senkomplikationer eller känner oro för hur livet blir efter diagnosen, behöver vi hjälp och stöd. Framför allt kanske vi inte vill eller orkar berätta om samma uppslitande hälsohistoria för ett antal olika läkare och sköterskor. Att som patient äga sin journal och att journalsystemen pratar med varandra står högt på vår önskelista på förbättringar. Här finns stora förbättringsmöjligheter och vi är nog inte enda patientgruppen som upplever detta.

Vi vill gärna höra om just dina erfarenheter?
Skicka oss gärna både positiva och negativa
upplevelser till belindaharaldsson@hotmail.com

PÅ TURNÉ på 6 orter!

Må-Bra-Helg

Observera att Må-Bra-Helg, Selma Spa, Sunne, Är flyttad till 30-april-1maj.

Mer information på vår hemsida.

Må-bra-helgen genomförs med stöd från Cancerfonden.

Äntligen närmar sig lördagen den 2/4 då Gyncancerdagen 2022 går av stapeln, anordnat av Nätverket mot gynekologisk cancer.

Dagen som i år är helt digital, innehåller intressanta föredrag och diskussioner om bland annat de olika gyncancerdiagnoserna, precisionsmedicin, återfallsbehandling, ärftlighet och de bjuder också in till spännande diskussioner om palliativ vård och ojämlik vård.

Sist men absolut inte minst kommer anordnas en högaktuell politikerdiskussion om palliativ vård som gästas av; Lina Nordquist (L), Acko Ankarberg Johansson (KD), Anders W Jonsson (C),

Margareta Fransson (MP), Karin Rågsjö (V), Camilla Waltersson Grönvall (M), Linda Lindberg (SD). Namn för (S) kommer.

Detta är helt enkelt en dag du INTE vill missa! Besök www.gyncancer.se för att läsa mer om dagen samt anmäla dig!

Nätverket mot gynekologisk cancer har också ett kalendarium på sin hemsida där ni kan se vilka aktiviteter de anordnar, bland annat spännande webbinarier, syster- och närståendeträffar. På deras hemsida www.gyncancer.se kan ni se kalendariet.

Ny metod ska minska psykisk ohälsa hos cancersjuka unga vuxna.

Varje år drabbas nära 800 tonåringar och unga vuxna av cancer. Hälften av dem rapporterar psykiska och psykosociala problem som posttraumatiskt stressyndrom, ångest och depression.

Ett individuellt psykosocialt program, PRISM, ska stärka unga cancerpatienters förmåga att hantera motgångar, vilket i förlängningen kan påverka deras chanser till överlevnad.

Projektet minKod på Karolinska Universitetssjukhuset syftar till att hjälpa cancersjuka tonåringar och unga vuxna ta sig igenom sjukdomstiden. Projektet drivs av Karolinska i samarbete med bland annat Ung Cancer.

Läs mer under onkologiisverige.se

530 miljoner kronor till en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) har träffat en överenskommelse för 2022 om insatser för en jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård i Sverige, i linje med den svenska cancerstrategin och regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården.

Överenskommelsen för 2022 uppgår till 530 miljoner kronor, vilket är en ökning med 30 miljoner, jämfört med 2021. De extra medlen ska bland annat gå till vaccinering och screening för att utrota livmoderhalscancer.

Insatserna i 2022 års överenskommelse fokuseras i fyra områden:
•  Prevention och tidig upptäckt
•  Tillgänglig och god vård m.m. med fokus på patienten
•  Kunskapsutveckling, kompetensförsörjning och forskning
•  Tillgång till och användning av medicinska teknologier

Läs mer om överenskommelsen under
cancercentrum.se

2,4 miljoner till
webbaserat stöd
för närstående

När allt fler patienter med obotlig sjukdom vårdas
i hemmet får de närstående ta ett allt större ansvar.
Som närstående kan det vara lätt att känna sig otillräcklig.
Det nya forskningsanslaget på 2,4 miljoner
kommer från Cancerfonden och är fördelat på tre år.
För mer information, kontakta Anette Alvaiza,
professor i palliativ vård vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Forskning om vaccin mot nästan all cancer

Redan om några år kan det finnas ett universalvaccin mot cancer. Men då handlar det inte om vaccin i förebyggande syfte som vi kanske är vana vid. Utan en slags terapeutiskt vaccin som behandlar cancer tillsammans med immunterapi.

Vaccinet, UV1, testas nu på patienter med hudcancer, äggstockscancer och cancer i huvud och hals. Studier genomförs i flera olika europeiska länder, bland annat i Sverige.

Men samtidigt som det här vaccinet har visat sig kunna bli framgångsrikt jobbar forskare världen över parallellt med andra, både förebyggande och botande.

Detta med målet att bekämpa olika cancerformer, precis som man till viss del är på väg att göra med HPV-vaccinet som förebygger livmoderhalscancer.

Källa: Illustrerad vetenskap.

Missade du sändningen av Världscancerdagen den 4 februari som Närverket mot cancer så fantastiskt arrangerat?

Tidig upptäckt! Se Nätverket mot cancer Kunskapsseminarium och läs rapporten om projektet.

Kalender

maj, 2022

X
X