Nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering 2021

Hej,

I februari 2021 fastställdes det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering efter remissrunda. I september 2021 startar uppdateringsarbetet för den nationella vårdprogramsgruppen, i vilken jag ingår som representant för patientrådet för RCC Stockholm Gotland. Jag är tacksam om era föreningar ser över det nationella vårdprogrammet och lämnar synpunkter till RCC då det är ute på remissrunda 2022. https://cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/cancerrehabilitering/vardprogram/

Det nationella vårdprogrammet för cancerrehabilitering är ett generellt rehabiliteringsprogram. Cancerdiagnoserna har sina speciella vårdprogram där speciella förutsättningar och rekommendationer för rehabilitering tas upp.

Närstående är en viktig grupp som har rätt till rehabilitering och som vi har belyst i programmet men som kan ges större utrymme. Prehabilitering och integrativ medicin ingår numera och kommer att inkluderas än mer i det kommande programmet. Vi som jobbar med rehabprogrammet  ser fram emot att patientföreträdare/föreningar trycker på så att regionerna omvandlar BÖR till SKA och att programmet för cancerrehabilitering fastställs i varje region i mer eller mindre samma skick som det antagits av SKR/RCC i samverkan.

Med vänlig hälsning

Margareta Haag
Ordförande

Kalender

juni, 2022

X
X