Många nya framsteg för cancerbehandling

Framstegen för nya cancerbehandlingar går i ett rasande tempo. Vår växande kunskap om kroppens immunförsvar och tekniken att framställa läkemedel leder till nya och mer riktade behandlingar och terapeutiska metoder som inte bara förändrar klinisk praxis utan också förlänger överlevnaden för många människor.
Behandlingar kombineras på nya sätt. Förbättrad gensekvensering och nya sätt att utnyttja kroppens immunförsvar för att söka upp och förgöra cancerceller har bidragit till denna utveckling. Precisionsmedicin, baserad på patienters molekylära profil snarare än “one-size-fits-all-strategi” har gjort det lättare att skräddarsy en behandling för en viss patient och skona andra som inte kommer att ha nytta av den.

Molekylärbiologiska tekniker med analyser av olika typer av kroppsvätskor ökar vår förståelse för varför cancer av samma histologiska typ skiljer sig åt. Den hjälper oss också att tidigare identifiera cancer, bedöma prognos och hitta en passande behandling, allt detta sammantaget leder till förbättrad överlevnad.

Immunterapi, bland annat i form av antikroppar, kan hämma eller helt stoppa tillväxten av cancerceller och användas antingen som monoterapi eller tillsammans med cytostatika.

Här har vi samlat några av förra årets viktigaste framsteg. Ett exempel som lyfts fram av Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, som ett av de sex viktigaste landvinningarna under 2019 är Vitrakvi (larotrectinib), en immunterapi i form av en enzymhämmare. Läkemedlet är det första som är oberoende av histologin i solida tumörer med TRK- fusion, vilket förekommer i ett antal tumörformer. Ett annat framsteg är utvecklingen av nya systemiska terapier som nu kan kombineras på ett bättre sätt och därigenom kan förändra cancerkirurgin så att den bli mindre invasiv. För mer info https://onkologisktidskrift.se/sjukdomar/83-manga-nya-framsteg-for-cancerbehandling

Skriven av Madeleine Salomon den 5 augusti 2020, publicerad i Sjukdomar.

Kalender

oktober, 2020

Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 dagar sedan

Gyncancerförbundet
Nästan hela styrelsen i GynCancerFörbundet på plats i Gävle för ett första möte efter Riksstämman. Vi välkomnar Ellinor, Mona och Petra, glada, duktiga kvinnor fulla med energi och framtidstro. Foto och presentation på hela styrelsen kommer att läggas på www.gyncancerforbundet.se lite senare i höst.

Nästan hela styrelsen i GynCancerFörbundet på plats i Gävle för ett första möte efter Riksstämman. Vi välkomnar Ellinor, Mona och Petra, glada, duktiga kvinnor fulla med energi och framtidstro. Foto och presentation på hela styrelsen kommer att läggas på www.gyncancerforbundet.se lite senare i höst. ... Se merSe mindre

Kommentarer på Facebook Nästan hela ...

Finns det någon förening i Katrineholm? undrar jag!

Det finns tyvärr ingen i Katrineholm, men Örebro är du välkommen om den föreningen är närmast?? Med vänlig hälsning,

Ni gör ett viktigt jobb! Tack för det 🙏❤️

1 vecka sedan

Gyncancerförbundet

GynCancerFörbundet har idag erhållit ett tack för medverkan vid erfarenhetsutbytet mellan Sverige och Danmark, rörande cancervård som Astellas Pharma, danska ambassaden och Reformklubben anordnade den 2 dec 2019. Pga av rådande pandemi har vårens inplanerade möten blivit inställda. GynCancerFörbundet ser med stor tillförsikt fram emot att närvara vid nästa möte. Tackbrevet i sin helhet samt informationsbroschyr kommer inom kort finnas på www.gyncancerforbundet.se
En väldigt givande eftermiddag med runda bordssamtal där alla deltagare gavs möjlighet att föra fram tankar om framtidens cancervård.

Imorgon deltar vi i #patientriksdagen2020
... Se merSe mindre

Kommentarer på Facebook 3995527820494779

X
X