KALLELSE GYNCANCERFÖRBUNDETS RIKSSTÄMMA 2022

Datum: Söndagen 24 april 2022
Tid: kl. 10.00 – ca 12.30
Plats: Freys Hotell, Stockholm
Sedvanliga stämmoförhandlingar kommer att avhandlas.
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-28
Förslag till valberedningen ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-28
Föreslagna kandidater gällande val för styrelseuppdrag bör enligt god föreningssed vara vidtalade innan Riksstämmans start. Vid förra riksstämman beslutades att  styrelsen har uppdraget som valberedning.
Stämmohandlingar kommer att skickas via mail till anmälda samt finnas på förbundets hemsida. Om någon inte har mail så vänligen kontakta oss så skickas dom postledes. Föreslagen och vidtalad ordförande för riksstämman är Göran Gunnarsson. Anmälan till Riksstämman senast 2022-03-28 Observera ni som anmäler er till både  Kunskapsdag och Riksstämma och behöver övernattning gäller anmälning senast 2022-03-22 Anmälan och inskick av motioner samt namnförslag till valberedning skickar ni till:
Belinda Haraldsson belindaharaldsson@hotmail.com
Cristina Gunnarsson cristina.gunnarsson@gmail.com

E-post: info@gyncancerforbundet.se
Hemsida: https://gyncancerforbundet.se/
Facebook: https://www.facebook.com/Gyncancerforbundet/

 

Kalender

oktober, 2022

X
X