GCF Östergötland

 

förenings-
information

GCF
gävleborg

GCF
halland

gcf
jönköping

GCF
värmland

GCF
västerbotten

GCF
Västernorrland

GCF
västmanland

Västra Götaland

Skåne

Stockholm

gcf
örebro

GCF
östergötland

GCF (Annie) Östergötland

c/o Yvonne Subay
Dalgatan 12 B
582 17 Linköping
Telefon: 073-352 14 79
Bankgiro: 172-4400
E-post: subay@live.se

Styrelsen
Ordförande: Yvonne Subay
Kassör: Jerker Pernrud
Sekreterare: Anneli Gramfält
Ledamöter: Maritha Jonsson, Kerstin Törnquist, Inger Berg
Suppleanter: Eva Klerestig

X
X