GCF ny medlem i Nätverket mot Cancer

Vid nätverkets årsstämma den 27 maj hälsades Gyncancerförbundet välkommen att bli samarbetspartner. Nätverket mot cancer är ett nätverk som arbetar för ett samhälle fritt från cancer, en rättvis cancervård och stärkta patienträttigheter. Vi kommer att regelbundet få information, dels via nätverkets nyhetsbrev men även från möten med nätverket. Nätverket startade hösten 2020 ett nytt projekt med fokus på tidig upptäckt. Tillsammans med flera samarbetspartner kommer nätverket att lyfta frågor och ta fram kunskap om hur man kan upptäcka cancer i tid, när det fortfarande går att behandla. Det vi på Gyncancerförbundet nu vill bidra med är att sprida enkäten för ”Kartläggning av tid från symtom till diagnos i Primärvården”, till er medlemmar. Vi önskar att så många som möjligt svarar på denna enkät!

Information om undersökningen

Syftet med denna undersökning är att kartlägga hur den faktiska situationen ser ut för patienterna som söker för symtom via Primärvården; hur lång tid tar det från första symtom till diagnos och behandling. Enkäten är en del av de aktiviteter som genomförs i projektet i syfte att arbeta för att alla regioner ska ha en skrivning och en plan för hur all cancer ska upptäckas i stadie 1 (tumören är liten och ej spridd). Med målet att 75% av all cancer ska upptäckas i Stadie 1 inom 3 år.

Undersökningen riktar sig till cancerberörda som är under behandling, lever med kronisk cancer, är friskförklarad eller är närstående (förälder eller respektive).

Undersökningen genomförs av SIFO Kantar och länken kommer att ligga öppen under sommaren.

LÄNK: (eller använd QR-koden i början av inlägget)

www.natverketmotcancer.se/enkat-for-dig-som-ar-cancerberord/

Länk till Nätverket mot cancer artikel om “Projekt: cancer – tidig upptäckt”

http://www.natverketmotcancer.se/aktiviteter-2/projekt-tidig-upptackt/

Kalender

november, 2022

X
X