Lokalföreningar…

 

förenings-
information

GCF
gävleborg

GCF
halland

gcf
jönköping

GCF
värmland

GCF
västerbotten

GCF
Västernorrland

GCF
västmanland

Västra Götaland

Skåne

Stockholm

gcf
örebro

ÖSTERGÖTLAND

Föreningsinformation

Gyncancerförbundet består idag av tio lokalföreningar. Vi har även medlemmar direkt under förbundet, som inte tillhör någon lokalförening.

Vi vill arbeta för att bli ett starkt Gyncancerförbund. Blir vi ett starkt förbund med många medlemmar har vi mycket större möjligheter att påverka och att synas.

Gyncancerföreningarnas uppgift är främst att vara ett stöd för kvinnor med gynekologisk cancer. Genom att föreningarna arrangerar medlemsmöten och aktiviteter kan medlemmarna träffas, lära känna varandra och stödja varandra. Föreningarna erbjuder hjälp genom särskilt utbildade stödpersoner.

Gyncancerförbundet som samlad patientorganisation är det påtryckande organet som kan verka som remissinstans.
Vi har informationsansvaret och ansvaret att sprida kunskap inom gyncancerområdet.

Gyncancerförbundet
värnar kvinnans inre rum…

X
X