Lokalföreningar…

 

förenings-
information

GCF Västra Götaland

GCF
halland

GCF
östergötland

GCF
gävleborg

gcf
örebro

GCF
Västernorrland

GCF
västmanland

GCF
värmland

GCF
västerbotten

gcf
stockholm

gcf
jönköping

Föreningsinformation lokalföreningar

Gyncancerförbundet består idag av elva lokalföreningar och ett antal direktmedlemmar. Vi arbetar för att inom en snar framtid bilda fler föreningar. Genom att bli många föreningar och medlemmar har Gyncancerförbundet större möjligheter att påverka i frågor av stor vikt för kvinnor med gynekologisk cancer.

Gyncancerföreningarnas uppgift är främst att vara ett stöd för kvinnor med gynekologisk cancer. Genom att föreningarna arrangerar medlemsmöten och aktiviteter som föreläsningar kan medlemmarna träffas, lära känna varandra och stödja varandra. Föreningarna erbjuder hjälp genom särskilt utbildade stödpersoner.

Gyncancerförbundet som samlad patientorganisation är det påtryckande organet som kan verka som remissinstans.
Vi har informationsansvaret och ansvaret att sprida kunskap inom gyncancerområdet. Vi utbildar gyncancerföreningarnas stödpersoner.

Gyncancerförbundet
värnar kvinnans inre rum…

X
X