Färre upptäckta cancerfall under pandemin enligt ny RCC-rapport

Covid-19-pandemin har orsakat att färre människor än vanligt har diagnostiserats med cancer under första halvåret 2020. Det visar en ny rapport från RCC i samverkan. Jämfört med hur många som insjuknade i cancer förra året riskerar var åttonde cancerfall att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

Uppskjutna vårdbehov återfinns inom flera sjukdomsområden och i hela landet. För att få en bild av hur det ser ut inom cancersjukvården har Regionala cancercentrum i samverkan genomfört en registerstudie baserad på data i de regionala tumörregistren.

Studien bygger på uppgifter från de 14 (av cirka 30) patologilaboratorier i landet som har elektronisk inrapportering av data till tumörregistren. Resultaten från studien är sammanställda i en rapport, som bekräftar att antalet nyupptäckta cancerfall har minskat med 12 procent (median) under covid-19-pandemin.

Minskningen mellan de i undersökningen ingående patologilaboratorierna varierar med alltifrån en lätt nedgång på 1,6 % vid Länssjukhuset Ryhov i Jönköping till en minskning på nära 31 % vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

Jämfört med hur många som diagnostiserades med en nyupptäckt cancertumör under samma period 2019 motsvarar det att var åttonde cancerfall riskerar att vara oupptäckt under mars – augusti 2020.

Under sommaren har antalet diagnostiserade cancerfall ökat och börjat närma sig mer normala nivåer igen.

– Det är svårt att bedöma vad minskningen av upptäckta cancrar kan få för effekter men det är mycket viktigt att de som har sjukdomssymtom som kan tyda på cancer söker vård. Om man söker på ”alarmsymtom” på 1177.se finns en lista över symtom man ska vara extra vaksam på, säger Johan Ahlgren, onkolog och verksamhetschef vid RCC Uppsala Örebro.

RCCs rapport: Uppskjuten cancervård – jämförelse av antalet nyregistrerade cancerfall under covid-19-pandemin 2020 och motsvarande period 2019

Kalender

oktober, 2020

Senaste nytt från Facebook

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons

2 dagar sedan

Gyncancerförbundet
Nästan hela styrelsen i GynCancerFörbundet på plats i Gävle för ett första möte efter Riksstämman. Vi välkomnar Ellinor, Mona och Petra, glada, duktiga kvinnor fulla med energi och framtidstro. Foto och presentation på hela styrelsen kommer att läggas på www.gyncancerforbundet.se lite senare i höst.

Nästan hela styrelsen i GynCancerFörbundet på plats i Gävle för ett första möte efter Riksstämman. Vi välkomnar Ellinor, Mona och Petra, glada, duktiga kvinnor fulla med energi och framtidstro. Foto och presentation på hela styrelsen kommer att läggas på www.gyncancerforbundet.se lite senare i höst. ... Se merSe mindre

Kommentarer på Facebook Nästan hela ...

Finns det någon förening i Katrineholm? undrar jag!

Det finns tyvärr ingen i Katrineholm, men Örebro är du välkommen om den föreningen är närmast?? Med vänlig hälsning,

Ni gör ett viktigt jobb! Tack för det 🙏❤️

1 vecka sedan

Gyncancerförbundet

GynCancerFörbundet har idag erhållit ett tack för medverkan vid erfarenhetsutbytet mellan Sverige och Danmark, rörande cancervård som Astellas Pharma, danska ambassaden och Reformklubben anordnade den 2 dec 2019. Pga av rådande pandemi har vårens inplanerade möten blivit inställda. GynCancerFörbundet ser med stor tillförsikt fram emot att närvara vid nästa möte. Tackbrevet i sin helhet samt informationsbroschyr kommer inom kort finnas på www.gyncancerforbundet.se
En väldigt givande eftermiddag med runda bordssamtal där alla deltagare gavs möjlighet att föra fram tankar om framtidens cancervård.

Imorgon deltar vi i #patientriksdagen2020
... Se merSe mindre

Kommentarer på Facebook 3995527820494779

X
X