juni, 2020

10jun16:30Webinar om gynkreft og covid-19Webinar GCF VÄRMLAND OCH GYNKREFTFORENINGEN, NORGE

Aktivitet

Velkommen til vårt webinar 10.juni, hvor temaet er “Gynkreft og covid-19 – hva er konsekvensen for pasienter og pårørende?”

Vi får besøk av Erik Rokkones, avdelingsleder og overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, som vil fortelle litt om hva pandemien betyr for behandling og oppfølging av gynkreftpasienter, og om det er spesielle forholdsregler pasienter bør ta. Kristina Lindemann, overlege ved avdeling for gynekologisk kreft ved Radiumhospitalet, vil gå nærmere inn på hvordan koronapandemien påvirker deltakere i studier, hvilke studier det er mulig å delta i nå og om det er spesielle studier som har sett på konsekvensen korona har for pasienter med kreft.

more

X
X