maj, 2020

04majHela dagenUTBILDNING OM SEXUELL HÄLSAArrangör: Region Örebro län i samarbete med Regionalt cancercentrum i Uppsala –Örebro området

bild som visar en hängbro med en soluppgång i fjärran

Aktivitet

Inom ramen för projektet bäckencancerrehabilitering
anordnas en utbildningsdag med syfte att utveckla och fördjupa personalens
kunskap och bemötande gällande sexuell hälsa. Utbildningen är del av en
föreläsningsserie om sexuell hälsa. 

10.10 Föreläsning Sexuell hälsa och basfysiologi.
Föreläsare: Oliva Landen, läkare och sexualupplysare. 

12.30 Föreläsning: Sexuell hälsa och bemötande i
vården. Föreläsare: Suzann Larsdotter socionom och sexolog vid RFSU. 

14.30 Föreläsning: Sexuell hälsa i olika kulturer
Föreläsare: Farhad Khaghani , verksamhetsansvarig Noaks ark i Småland och
Halland, interkulturell kommunikatör, sexualupplysare och KBT terapeut. 

more

Tid

9:00 - 16:00

Plats

ÖUS, WILANDERSALEN, HUS M

ÖREBRO

X
X