april, 2020

16apr08:4511:00UPPSTARTSMÖTE FYSISK AKTIVITETGCF VÄRMLAND DELTAR I UPPSTARTEN AV DENNA AKTIVITET.

Aktivitet

De flesta vet att fysisk aktivitet har stor och positiv
inverkan på hälsan. Den främjar den fysiska och psykiska hälsan, förebygger
sjukdomar och kan användas vid behandling.

 

Trots det är det fortfarande en stor andel av den vuxna
befolkningen som inte uppnår till de rekommenderade 150 minuter måttlig fysisk
aktivitet per vecka. Detsamma gäller barn och unga som rekommenderas 60 minuter
av daglig fysisk aktivitet.

 

Forskningen visar att regelbunden fysisk aktivitet kan
förebygga psykisk ohälsa och förbättra välmående samt är grundläggande för att
bygga ett starkt skelett och en bra balans.

 

Samverkan
för ökad rörelse

Vi bjuder in identifierade aktörer till ett uppstartmöte för
samverkan kring ökad fysisk aktivitet med syfte att förebygga psykisk ohälsa och
fallolyckor.

 

Vi kommer bland annat att berätta om en särskild satsning som
kommer att pågå mellan vecka 37–40, där ni behövs som viktiga samarbetsaktörer!

 

more

X
X