maj, 2020

25maj12:00EU-MÖTE MED KOMMISSIONÄREN2GCF VÄRMLAND - EU-PARLAMENTET, BRYSSEL

Aktivitet

Presidenten, tidigare ordförande för Vetenskapliga kommittén kommer att lämna korta uttalanden efter kommissionsledamotens korta introduktion, medan vi alla kan delta i frågor och svar. Den tid vi kommer att ha för frågor och svar, efter turnébordet, införandet av kommissionären och korta uttalanden från SC:s ordförande och ordförande och eventuella kommentarer, beräknas vara knappt 10-15 minuter, vilket betyder att vi borde ha förberedde väl Q & A-sessionen.

Bland de ämnen som rådde på kommissionens webinar på tisdag om Covid-19 och cancer, och som kommissionens företrädare bekräftade och betonade som viktiga för att ingå i EU: s cancerplan och cancerupp-draget, är den sociala effekten av covid-19 på cancer vård och forskning, innovationens roll i cancer, sociala skillnader i covid-19 och cancer, överlevnads-frågor som rör äldre patienter/överlevande och covid.

Eftersom ovanstående ämnen övervägs av kommissionen för att inkludera EUS cancerplan och canceruppdraget och utgör viktiga områden för ECPCs främjande av cancer-politik, kommer vi att koncentrera oss på dem under våra uttalanden efter kommissionsledamotens introduktion och kommer att återvända till dem under Q & A-sessionen. Vänligen dela de frågor du kan ha till kommissionsledamoten om ovanstående ämnen, så att vi kan arbeta med dem under helgen. Det beräknas att vi inte kommer att ha tid till mer än 3-4 frågor och svar men vi kan förbereda upp till 6-7 för fall.

more

Tid

12:00

Plats

WEBINAR

EUROPAPARLAMENTET

X
X