maj, 2020

07maj11:00"Covid19-patient eller Covid19-frågan"GCF VÄRMLAND - DAGENS MEDICIN

Aktivitet

10.59 Introduktion
Petra Hedbom, journalist på Dagens Medicin

11.00 Vad är covid-19? – Virus, statistik och nya behandlingsformer

Johan Brun, specialist i allmänmedicin, tidigare medicinsk direktör, numera senior medicinsk rådgivare på LIF – de forskande läkemedelsföretagen

11.15 Kritisk skydds-utrustning – inköp och logistik i problematiska tider. Talare meddelas senare.

11.30 Skyddsutrustning på rätt sätt – Vi reder ut frågorna!

Peter Ryd, arbetsmiljö-specialist samt John Sjöström, fil. Dr, arbets-miljöspecialist, båda verksamma vid Karolinska Universitetssjukhuset och Region Stockholm Command Center Materialförsörjning

11.45 Så håller du hygienen vid covid-19.
Monica Ling-Roos, hygiensjuksköterska på Vårdhygien Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Stockholm, samt verksam på Capio St Görans sjukhus

12.00 Patienters symtom, farhågor och förväntningaR.
Vilka symtom, farhågor och förväntningar anger patienter som söker digital vård vid misstanke om covid-19? På vilken vårdnivå hand-läggs de nästa steg? Ta del av den senaste kunskapen!
Anna-Karin Edstedt Bonamy, chefläkare på Doctrin och docent vid avdelningen för klinisk epidemiologi Karolinska Institutet

12.15 En kort översikt över senaste behandlings-rekommendationerna.
Ebba Lindqvist, MD, PhD, Specialistläkare i plastik-kirurgi, Patientområde trauma, akut och rekonstruktiv kirurgi, Karolinska universitets-sjukhuset.

12.30 Akut andningssvikt hos covid-19 patienter, vad är det viktigaste för dig att tänka på?
Karin Samuelsson, intensiv-vårdssjuksköterska och docent vid medicinska fakulteten, Lunds universitet samt ansvarig för specialistsjuk-sköterskeprogrammet med inriktning intensivvård och för den snabbutbildning i akut andningssvikt som ges till sjuksköterskor i Region Skåne.

12.45 Moralisk stress och utmattning i covid-19:s spår. Ta hand om dig och håll dig frisk.
Martina Gustavsson, leg sjuksköterska, doktorand, institutionen för global folkhälsa, Karolinska Instituet samt forsknings-assistent vid Uppsala universitet

1300 Avslutning

more

X
X