april, 2020

29apr16:00Cancervård och COVID19GCF VÄRMLAND,, SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING

bild som visar en hängbro med en soluppgång i fjärran

Aktivitet

Webbseminarium på temat Cancervård och COVID19, där det diskuterades den senasteforskningen kring viruset, de svenska och internationella riktlinjerna samt utbyte erfarenheter från drabbade kliniker.

Välkomna, Daria Glaessgen, utbildningsansvarig SOF
Genomgång av riktlinjer /rekommendationer från ESMO, Antonis Valachis, Docent, Onkolog, Universitets-sjukhuset Örebro

Genomgång av svenska riktlinjer/rekommendationer, Magnus Lagerlund, Basenhetschef, Överläkare, Länssjukhuset Kalmar

Vetenskaplig uppdatering om COVID19, Magnus Gisslén, Professor, Överläkare, Infektion Sahlgrenska
Universitetssjukhuset/Östra
Mortalitet hos cancerpatienter med COVID19, Maria State, enhetschef vid Socialstyrelsen
Frågor & Svar samt diskussion med inbjuden panel.
Panelmedlemmar: Stina Fuentes, RCC Sthlm-Gotland, onkolog Stockholm, Simon Pahnke, Läkare, Onkologiska kliniken Akademiska, Roger Henriksson, Professor, Överläkare, Norrlands universitetssjukhus, Johan Ahlgren, Verksamhetschef RCC, Docent i onkologi, Hans Hägglund, MD Professor, Nationell cancersamordnare, SKR
Moderator: Daniel Molin, Docent, Överläkare, Akademiska Sjukhuset

more

X
X