mars, 2020

25mar06:00Årsmöte

bild som visar en hängbro med en soluppgång i fjärran

Aktivitet

GCF Anni/GCF Östergötland årsmöte.

Program ej fastställt.

Anmälan till: Yvonne Subay, mail: subay@live.se eller sms 073-352 14 79

Tid

6:00

X
X