”Ett Sverige fritt från livmoderhalscancer – att utrota är möjligt”

Gyncancerförbundet har fått värdefull information av Nätverket mot gynekologisk cancer om utrotningsprojektet. I projektet är nätverket mycket aktiva och arbetar väldigt nära professor Joakim Dillner, ansvarig för faktaunderlaget och Miriam Elfström, ordförande i den nationella arbetsgruppen för cervixcancerprevention. Cancerfonden och RCC:s nationella preventionsgrupp har också varit en del i projektgruppen.

Detta projekt har hittills resulterat i att:

  • Riksdagen har gett regeringen i uppdrag att utrota livmoderhalscancer på 5-7 år, genom att genomföra projektets alla förslag.
  • Stockholm har nu satt upp en pilot att erbjuda alla kvinnor som kommer till sin första cellprovtagning vid 23 år att bli HPV-vaccinerade.
  • Stockholm har beslutat att erbjuda alla kvinnor 21-26 år HPV-vaccinering direkt efter Covidvaccinering. RCC Stockholm Gotland satsar 27 miljoner på detta och regionen kan använda befintlig Covid-vaccineringsorganisation.
  • Skåne förväntas inom kort erbjuda samma sak och även flera andra regioner.
  • Kvalitetsregistret har börjat skicka ut erbjudande om hemtester till kvinnor som inte kommit på 20 år eller som inte följts upp. Nyligen gick 11.000 erbjudande ut och fler kommer i höst.

Allt om utrotningsprojektet finns att läsa under
www.gyncancer.se/utrotalivmoderhalscancer

Kalender

maj, 2022

X
X