Dokument & länkar…

 

Nyttig läsning

Här följer ett antal bra länkar med mycket matnyttig information för dig som vill veta mer om gyncancer.

Till dig som fått en gyncancerdiagnos

En broschyr från Nätverket mot gynekologisk cancer. Tipsa gärna era läkare och kontaktsjuksköterskor. Här finns en PDF att ladda ner men ni kan även beställa broschyren här >>

Patientstrategi

För inte så länge sedan sågs de ofta mer som ett problem än en tillgång. Numera är patientorganisationer en självklar och mycket inflytelserik del av sjukvården. Föreningarna Nätverket mot gynekologisk cancer och Gyncancerförbundet (fd Gynsam) har olika profiler men huvudsakligen samma mål: att i nära samarbete med professionen förbättra vården för landets gyncancerpatienter.

Läs hela artikeln

Lilla boken om äggstockscancer

Lilla boken om äggstockscancer är ett samarbetsprojekt mellan patientorganisationen Gyncancerförbundet, Roche AB, yrkesverksamma inom onkologi samt personer med egna erfarenheter av äggstockscancer.

Nationellt vårdprogram äggstockscancer läs mer…

Faktablad

ENGAGe ger ut en serie faktablad för att öka medvetenheten om gynekologisk cancer och stödja sitt nätverk på gräsrotsnivå. Dessa dokument har tagits fram i syfte att ge grundläggande kunskap om äggstockscancer till alla kvinnor och deras närstående.

Vad är äggstockscancer…

Vad behöver vi veta…

10 frågor

10 frågor för ditt läkarbesök

Förstoppning vid behandling...

Förstoppning är ett allvarligt problem för de patienter som drabbas. De påverkas på alla nivåer – både fysiskt, mentalt, socialt och existentiellt. I en studie som jag genomförde tillsammans med Maria Friedrichsen beskrev patienterna att de till och med slutade äta för att undvika att bli förstoppade igen.

Förstoppning vid behandling av cancersmärta…

Illamående vid cancerbehandling

I denna broschyr vill vi försöka förklara vad som orsakar illamående och kräkningar vid cytostatikabehandling, hur dessa biverkningar behandlas med olika typer av läkemedel och vad du själv kan göra för att minska risken för att må illa under din cancerbehandling.e.

Illamående vid cancerbehandling

Min guide till säker vård

är en handbok för patienter som har eller kan komma att ha upprepade kontakter med vården. Guiden ska öka patientens delaktighet i den egna vården och på så sätt göra vården säkrare.

Rädda livet

Cancerfondens tidning Rädda Livet utkommer fyra gånger om året.

Gynsamposten

Gynsamposten ändrar plattform och kommer tillsvidare att upphöra som papperstidning. Från år 2020 kommer informationen att finnas på de digitala plattformarna. Om du INTE har möjlighet att se Gyncancerförbundets hemsida eller Facebook och vill ha information på annat sätt, kontakta oss, så hjälper vi gärna till med t.ex ett infoblad med kalendarium mm.

Här kan du läsa de senaste numren av tidningen som gavs ut under 2018 – 2019. Klicka på länken för att läsa tidningen som pdf.

Gynsamposten

nr1 2019

Gynsamposten

nr2 2019

Gynsamposten

nr3-4 2019

Gynsamposten

nr1 2018

Gynsamposten

nr2 2018

Gynsamposten

nr3 2018

Gynsamposten

nr4 2018

X
X