Covid-19 påverkar cancervården

På grund av det nya coronaviruset och antalet insjuknade i covid-19 gör regionerna tillfälliga omprioriteringar inom hälso- och sjukvården. Vilka förändringar i hälso- och sjukvården som anses nödvändiga att göra ser olika ut vid olika tidpunkter och i olika regioner.

Kunskapsläget om covid-19 och coronaviruset ändras snabbt. Vi uppdaterar informationen på vår webbplats kontinuerligt.

Prioritering i vården under pandemin

Observera att beslut om att genomföra tillfälliga omprioriteringar och förändringar inom cancervården tas endast av respektive region eller sjukhus utifrån rådande situation.

Eventuella regionspecifika avvikelser hittar du under de regionspecifika flikarna längst ner på våra sidor. För mer information och frågor om dessa hänvisar vi till respektive region.

Socialstyrelsen har tagit fram ett stöd till hälso- och sjukvårdens huvudmän och vårdgivare med principer för att kunna prioritera resurser i hälso- och sjukvården under covid-19-pandemin. Principerna omfattar alla patienter som behöver vård och är formulerade på en övergripande nivå.

Stöd för att prioritera resurser inom rutinsjukvård, Socialstyrelsen

Kalender

maj, 2022

X
X