Hjälp till att förbättra cancervården

Hjälp till att förbättra cancervården

Patientperspektivet behövs Patientperspektivet är viktigt att förstå när det diskuteras hur cancervården kan förbättras. All.Can Sweden genomför därför denna enkät för att få ökad kunskap bland de som har en personlig erfarenhet av cancer. Enkäten riktar sig till...
X
X