29 forskare som ska besegra cancer

De kommande decennierna kommer cancerforskningen göra framsteg vi inte kan föreställa oss. Nu delar vi ut 117 miljoner kronor till 29 forskare vars arbete ska bidra till att besegra cancer.  – Vi har all anledning att känna hopp – forskningen om cancer går framåt och...
Ny precisionsmedicinsk teknologi för immunterapi

Ny precisionsmedicinsk teknologi för immunterapi

På senare år har det gjorts stora framsteg i utvecklingen av nya framgångsrika immunterapier för att behandla cancer. Så kallad CAR-T-cellbehandling och behandling med antikroppar är två typer av målriktade immunterapier som har revolutionerat delar av cancervården....
Synpunkter och klagomål på vården

Synpunkter och klagomål på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till oss på patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av regionfinansierad vård finns...
X
X