Cancerfondsrapporten om SEGREGERAD SCREENING

Chansen att överleva cancer ökar dramatiskt om den upptäcks i tid. Idag finns screeningprogram för att upptäcka vissa cancerformer tidigt. Men Cancerfondens rapport visar att olikheter i inkomst och utbildning gör att alla inte har samma möjlighet att delta.

Rapporten visar på allvarliga brister i hur Sveriges regioner genomför de nationella screeningprogrammen för cancer. Idag är deltagande i mammografi, gynekologisk cellprovtagning och screening för tarmcancer i hög utsträckning en fråga om en människas inkomst, utbildningsgrad och boendeadress.

Det finns ett tydligt samband. 3 av 10 kvinnor saknas på cellprovtagningen. Screening för cancer måste nå fler. Man tror att det är också kan bero på oro, okunskap och tidsbrist bakom bortfallen. I rapporten uppmanar Cancerfonden regeringen att ta fram en nationell strategi för en bättre folkhälsa i Sverige.

Läs hela rapporten under cancerfonden.se

Kalender

juni, 2022

X
X