Cancer workshop för patientorganisationer

Tillsammans med Regionalt cancercentrum Stockholm Gotland arrangerar Karolinska Institutet/Cancer Research för andra gången en workshop kring cancer för patient- och närståendeföreträdare inom området.

Workshopen hålls den 25 november 2020 digitalt via zoom och på Karolinska Institutet i Solna mellan klockan 9.00 – 15.00. Under dagen presenteras en inblick i den spetsforskning som sker på Karolinska Institutet inom bröstcancerdiagnostik samt behandling av myelodysplastiskt syndrom. Vidare kommer diskussioner hållas om den digitaliserings processen för Min Vårdplan, träning under pågående cancerbehandling samt mycket mer.

Tillfället erbjuder en möjlighet att diskutera med de främsta forskarna, läkarna och beslutsfattarna inom området cancer.

Gyncancerförbundet kommer att deltaga och det kommer en rapport efter.

Kalender

december, 2022

X
X