Cancervaccin på gränsen till genombrott

Cancervaccin på gränsen till genombrott

Källa: Cancerfonden Utvecklingen av cancervaccin kan snabbas på tack vare den internationella kraftsamling som gjordes för att framställa covid-19-vaccin. På sikt kan cancerformer som i dag saknar bot bli möjliga att behandla. Men vad är egentligen ett cancervaccin?...
X
X