KALLELSE GYNCANCERFÖRBUNDETS RIKSSTÄMMA 2022

Datum: Söndagen 24 april 2022 Tid: kl. 10.00 – ca 12.30 Plats: Freys Hotell, Stockholm Sedvanliga stämmoförhandlingar kommer att avhandlas. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2022-03-28 Förslag till valberedningen ska vara styrelsen tillhanda senast...
Synpunkter och klagomål på vården

Synpunkter och klagomål på vården

Om du vill klaga eller lämna synpunkter på den vård som du eller en närstående har fått, kan du vända dig till den verksamhet som ansvarade för vården eller till oss på patientnämnden. Söker du ersättning för en skada orsakad av regionfinansierad vård finns...
Vaccin mot cancer

Vaccin mot cancer

Forskning: Här är vaccinet som kan användas mot nästan all cancer Redan om några år kan det finnas ett universalvaccin mot cancer. Vaccinet, UV1, testas nu i Sverige och kan användas som behandling av de flesta cancerformer. Just nu pågår studier där man provar ett...
X
X