Att bygga framtidens cancervård

”ska vi sikta mot stjärnorna”

Ett mycket intressant webbseminarium under 2 timmar som Dagens medicin i samarbete med Karolinska universitetssjukhus.

Som första svenska sjukhus har Karolinska universitetssjukhus med Karolinska Institutet blivit ackrediterat som Comprensive Cancer Center. I Europa finns idag 20 cancercenter.

Patrik Rossi, temachef Cancer, sa att det är en ära men också en utmaning. Centret är till för att alla cancerpatienter ska ha lika tillgänglig högkvalitativ vård i hela Europa.

Karouk Said, verksamhetschef temabukcancer, talade om robotkirurgi, som för 1 månad sedan utfördes för första gången i Sverige. Det bli en förbättrad precision, mindre komplikationer, kortare vårdtid och snabbare rehab. Framförallt ökar det överlevnad.

Anna Martling, professor och överläkare i kirurgi, berättade att hon leder en grupp som skall införa precisionsmedicin ”task torse”. Vilket innebär rätt behandling till rätt patient, individanpassad vård.

Stina Fuentes, specialist i onkologi samt Olof Akre, professor i urologi, talade om screening idag och framtid, intressant.

Hans Hägglund, nationell cancersamordnare, talade om god vård till varje patient.

Ingemar Ernberg, professor i tumörbiologi, talade om hur vi kan samverka

Slutdiskussion ” kan cancervård bli mer jämlik”
Dag Larsson, S Socialutskottet, Anders W Jonsson, C socialutskottet och Margareta Haag, ordförande i Nätverket mot cancer,

//Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet

Kalender

december, 2022

X
X