Aktivitetsblad maj 2021

Styrelseinformation

Styrelsen har haft första styrelseutbildningen via ABF, mycket intressant och givande. Det andra tillfället är den 12/5.
Gruppen Professionen söker lämpliga föreläsare för våra medlemmar och gruppen planerar också en styrelsedag när vi skall jobba mot styrelsens focusmål.
Planeras att ske fysiskt någon gång maj/juni.

Möten

Vi har haft digitalt möte den 19/4 där vi gick igenom mycket inför digitala Riksstämman samt information från alla arbetsgrupper.
Den digitala Riksstämman genomfördes den 25/4 och gick väldigt bra med Ingrid Kössler som ordförande och efter det hade styrelsen ett konstituerande möte.
Inger Wennberg avgick från styrelsen. Radmila Axelsson valdes in som ny suppleant.
Jerker Pernrud avgick som revisor och Ulla Wahlman valdes in som ny revisor.
Tyvärr saknar vi revisorssuppleant och även valberedning. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att finna en lösning.

Föreläsningar/ Seminarium

  • Leila Söderholm har haft en fantastisk föreläsning som har legat på hemsidan under tre veckor, hoppas många har haft möjlighet att titta på den.
  • Josefins Yinyoga och Miras avslappningsyoga finns på hemsidan.
  • 27/4 var det en föreläsning om ”Rehabilitering efter cancerbehandling” från Cancerfonden, som styrelsen lyssnade på.
  • 29/4 var det en föreläsning ”En dag för cancerforskning” från Karolinska institutet, som styrelsen lyssnade på.
  • Flera spännande digitala föreläsningar har det varit under april månad och två fantastiska konserter med Tommy Körberg och Jersey Boys.

Kommande digitalt möte:

27/5 har Nätverket mot cancer sin Årsstämma, där vi förhoppningsvis kommer väljas in som medlem.

Hemsidan

Mycket information läggs kontinuerligt ut. Håll utkick: ”Jag tänkte japp, nu kan vi bota cancer”, ”Immunterapi”, ”Nytt hopp”, ”Jämlik cancervård” med flera.

På gång

14/5 Sonja Aldén, digital konsert
19/5 Mia Törnblom, digital föreläsning
25/5 Olof Röhlander, digital föreläsning

Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet
2021-05-09

Kalender

november, 2022

X
X