Aktivitetsblad januari 2021

STYRELSEINFORMATION

Vi har fått många nya medlemmar under december och januari månad. Mycket glädjande. De nya medlemmarna har fått välkomstbrev och senaste nyhetsbrev. De har också fått information om vår hemsida. De medlemmar som vill tillhöra en lokalförening har respektive förening fått information om. Övriga blir medlem direkt under förbundet.

Vi har haft flera digitala möten:
1 december och 25 januari, styrelsemöte.
1 december möte med Ågrenshuset om informationsmaterial som förbundet har beställt
6 december informationsmöte med lokalföreningarnas ordförande
11 december lyssnade vår kassör på information om Laglig rätt/GDPR
15 december möte med Aron Andersson. Förbundet beställde skräddarsydd gratis föreläsning till Gyncancerförbundets medlemmar.
17 december möte med ABF angående samarbete om utbildning mm. Vi kommer att få ett avtalsförslag.

Vi saknar Mailadress till många medlemmar. Har ni en mailadress skicka den informationen till vår sekreterare Maja Hemström, majahemstrom@gmail.com

FÖRELÄSNING

 • GLÖM INTE att lyssna på Arons föreläsning. Finns tillgänglig januari månad. Ingen föranmälan.
 • 27 januari digital föreläsning Mia Törnblom. Anmälan finns under kalendern på vår hemsida.
 • Tomas Gunnarsson har flyttad sina januariföreläsningar. Nya datum kommer.

HEMSIDA/FACEBOOK

 • Bra information finns att läsa bl a om:
 • Självprovtagning för HPV
 • Förbättrad cancervård
 • Ansökan om rehabilitering via rehabfonden. Bråttom ansökan senast 27 januari.
 • Effektivare immunterapi
 • Läs om vår medverkan i Dagens ETC, ”All tid som går spelar roll”

PÅ GÅNG

 • Arons föreläsning under januari månad
 • Mia Törnblom 27 januari
 • Extra Riksstämma 1 februari. Fastställande av förbundets stadgar.
 • Världscancerdagen 4 februari

Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet

Kalender

november, 2022

X
X