Aktivitetsblad februari 2021

Styrelseinformation

Det fortsätter att komma in nya medlemmar, mycket glädjande. De nya medlemmarna har fått välkomstbrev och senaste nyhetsbrev. De har också fått information om vår hemsida. De medlemmar som vill tillhöra en lokalförening, har respektive förening fått information om. Övriga blir medlemmar direkt under förbundet.
Vi har nu skrivit avtal med utbildningsaktör ABF. Det finns möjlighet för lokalföreningarna att använda ABF;s kompetens, kontaktperson Carin Thurfjell.
Vi har även via Ågrenshuset tryckt upp roll-ups till varje lokalförening och informationskort som ska skickas till aktuella sjukhus.

Möten

Vi har haft ett digitalt styrelsemöte 25/1 och nästa möte är inplanerat till den 16/2.
Extra riksstämman fungerade mycket bra och styrelsens förslag till nya stadgar godkändes och fastställdes.
Vi fick även möjlighet att dryfta planer och funderingar med varandra.
Fysisk kunskapsdag och Riksstämma i april kommer inte att fungera. Riksstämman kommer att genomföras via Teams som tidigare, men fysisk kunskapsdag hoppas vi kommer att kunna genomföras18-19/9.
Vi planerar ordförande/medlemskonferens via teamsmöte under våren.

Föreläsningar/Seminarium

Det är många som lyssnat på Arons föreläsning, nära 300 medlemmar och det finns fortfarande chans för er som inte lyssnat.
Mia Törnblom, digitala föreläsning 27/1, några av våra medlemmar lyssnade och föreläsningen var mycket uppskattat.
Cancerveckan 1-4/2 med fokus patient. Det var 4 lunchseminarier där det talades om cancervård på lokalnivå, regionalnivån och ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Mycket intressant med många bra föreläsare.
Världscancerdagen 4/12 Nätverket mot Cancer, tidig upptäckt på liv och död. Syftet var att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattarna. En mycket intressant dag.

Hemsidan

Mycket information finns att läsa på hemsidan. Bland annat om tidig upptäckt av förändringar, viktigt för behandling av livmoderhalscancer, om äggstockscancer-fyra åtgärder som kan rädda liv. Läs mer.

På gång

Tyvärr fortsätter pandemin att hålla ett stadigt grepp om samhället.
Föreläsningarna under februari månad med Tomas Gunnarsson, är uppskjutna till hösten. Datum ännu ej klart.
18/2 Kaj Pollak på Cirkus kommer att genomföras 12/10 18-21

Det finns en mycket intressant digital föreläsning om ”Myter och vetskap om antioxidanter, kosttillskott och cancer”, den 25/2 18.30-19.15, av professorn Martin Bergö.

Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet
2021-02-14

Kalender

november, 2022

X
X