Aktivitetsblad december 2020

Hej medlemmar!

Kort rapport om vad förbundet gjort under hösten. Samtliga möten har varit digitala med undantag av styrelsedagarna i Gävle.

September

Genomförd Rikssämma. Några styrelseledamöter lämnade sina uppdrag och tre nya styrelseledamöter valdes in. Elenor Ekstrand (patientrepresentant och ordförande i GCF Örebro), Petra Dahlberg (patientrepresentant och tidigare medlem i GCF Stockholm) och Mona Andersson (sjuksköterska och medlem i GCF Gävleborg).

Oktober

Styrelsedagar på ABF i Gävle. Nya styrelsen lade upp mål och planerade styrelsearbetet inför 2021.
Arbetsgrupper som bildades och dess syfte:
Stadgar, arbeta fram och föreslå nya stadgar.
Information, arbeta fram underlag, samt vara uppdaterade och sprida information.
Utbildning, samordna och arrangera utbildningar som kan vara av intresse för medlemmarna tex styrelse, stödperson samt patientutbildningar.
Må bra, arrangera föreläsningar, må bra helger som ger medlemmar möjlighet att se, lyssna och uppleva.
Nyhetsbrev, sammanställa information som ska skickas ut på mail till alla medlemmar som har angett mailadress. December nummer kommer även skickas ut brevledes till de adresser som förbundet har tillgång till. Professionen, bevaka vad som händer inom gyncancervård och forskning.
Föreningarna, att verka för bra samarbete mot gemensamma mål med förbundet.

November

Styrelsemöte, se protokoll nr 14.

December

Styrelsemöte
Möte med vd Roger Vedin, Ågrenshuset, förslag om bra marknadsföring av förbundet
Nyhetsbrev kommer ut till medlemmarna i mitten på december

Köpt in en skräddarsydd föreläsning för alla medlemmar av Aron Andersson, läs mer på hemsidan, inom kort.

Seminarium som förbundet deltagit i
15/9 Workshop om egenvård.
6/10, 7/10 samt 13/10 Patientriksdagen 2020.
9/11 Workshops att bygga framtidens cancervård, ska vi sikta mot stjärnorna?
17/11 Cancerrehabilitering, mer snack än verkstad.
25/11 Cancerworkshop för patientorganisationer.
1/12 Workshops kring visualisering av patientöversikten för äggstockscancer.

Föreläsningar som förbundet lyssnat på:
12/11 Christina Stielli, hur vi greppar förändring.
27/11 Mia Törnblom, sårbar och superstark.
1/12 Elaine Eksvärd, vi måste prata.

Hemsidan/Facebook:
Flera aktuella artiklar har delats och lagts ut.
Vissa bilder har ändrats.

PÅ GÅNG:

Föreläsningar (ligger inlagda i kalendern på hemsidan):
11/1 Tomas Gunnarsson, träna din inre kondition (Västerås)
12/1 Tomas Gunnarsson, träna din inre kondition (Gävle)
14/1 Tomas Gunnarsson, träna din inre kondition (Sundsvall )
26/1 Tomas Gunnarsson, träna din inre kondition (Falkenberg )
27/1 Mia Törnblom, sårbar och superstark (digitalt)

I dagsläget inplanerade möten:
6/12 Informationsmöte med ordföranden i lokalförening eller utsedd representant.
24/4 Kunskapsdag
25/4 Riksstämma 2021

Webbseminarium:
7/12 webbseminarium, spjutspetsvård för framtiden

Vid tangentbordet 2020-11-27
Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet

Kalender

maj, 2022

X
X