Aktivitetsblad augusti 2021

Styrelseinformation

Styrelsen har haft en planeringshelg 4-5/6 i Filipstad, som var mycket givande. Vi behandlade bla om vårt focusområde, jubileumshelgen i höst samt våra arbetsgrupper arbetade med sina respektive område. Den 28/6, 2/8 och 18/8 har vi haft digitala styrelsemöten. Mötet den 18/8 var mycket fokus på jubileumshelgen i september och programmet spikades. Den 16/8 hade Belinda och Cristina möte med Barbro Sjölander och Alexandra  Andersson från Nätverket mot gynekologisk cancer. Ett mycket intressant och spännande möte om samarbete i framtiden.

Föreläsningar/Seminarium

7/6 Digitalt seminarium ”Patienten i centrum för bättre cancervård”

Intressant seminarium där Astella (läkemedelsföretag verksamt inom onkologi) bjöd in till ett nationellt webbinarium. Föreläsare var representanter från Astella, professionen samt olika patientorganisationer. Seminariet lyfte fram vikten av att patienten får vara delaktig i sin vård. Det kan handla om patientens allmäntillstånd, hälsotillstånd och livssituation som kan vara avgörande för rätt behandling.

15/6 Digitalt seminarium ”Min digitala vårdplan”

Ett viktigt seminarium om min digitala vårdplan och hur den kan användas. Min digitala vårdplan (MVP) och individuell patientöversikt (IPÖ). Ett seminarium som RCC (regionalt cancercentrum) bjöd in till. Seminariet gick ut på att introducera dessa verktyg och hur de kan samspela. Deltagare var representanter från RCC, professionen och patientorganisationer.

Hemsidan

Mycket information läggs kontinuerligt ut på vår hemsida. Det senaste:

”Vaccin knäcker cancern”, ”D-vitamin minskar behovet av opioider vid palliativ cancersjukdom” och ”Celltypskarta över mänskliga vävnader”.

På gång

På hemsidan har vi tagit bort de digitala föreläsningar som man tidigare kunde anmäla sig till, i stället kommer vi att satsa på det personliga/fysiska mötet som Gyncancerförbundet står för. Under hösten/vintern planerar vi att erbjuda olika evenemang som fysiska föreläsningar, må-bra-aktiviteter, ABF-cirklar.

Det som nu ligger närmast är:

7/9 möte med Patient- och närståenderådet – PNR Stockholm/Gotland.

18-19/9 Jubileumshelg i Stockholm.

21/9 FOCUS Patient – Vem kan man lita på?

6/10 Grundkurs i personcentrerad vård.

Petra Dahlberg
GynCancerFörbundet
2021-08-20

Kalender

november, 2022

X
X